جلوگیری از هدررفت ۴۰۰ هزار لیتر آب با افتتاح پروژه بازچرخانی پساب پالایشگاه گاز ایلام


ایلام – ایرنا – مدیرعامل شرکت پالایش گاز ایلام گفت: افتتاح پروژه بازچرخانی پساب پالایشگاه گاز ایلام از هدررفت ۴۰۰ هزار لیتر آب در روز و در فصول گرم و سرد سال جلوگیری می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84971329/%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%B1%D9%81%D8%AA-%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D8%B1-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%86%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%DB%8C