جمعیت از مؤلفه‌های اصلی اقتدار ملی هر کشور است


تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پیامی به مناسبت روز ملی جمعیت تاکید کرد: مقوله جمعیت یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی در هر کشور است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115790/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%87%D8%B1-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA