جمعی از مردم و مسئولان یزد اقدام پارلمان اروپا علیه سپاه را محکوم کردند


یزد- ایرنا- جمعی از مردم و مسئولان یزد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را مظهر قدرت و عزت کشور و یکی از مهمترین دستاوردهای نظام دانستند و اقدام اخیر پارلمان اروپا در تحریم و تضعیف آن را ادامه دشمنی استکبار جهانی با جمهوری اسلامی بیان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85004638/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%88-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85