جمعی از معلمان بازنشسته یزد اجرای قانون همسان سازی را خواستار شدند


یزد- ایرنا- جمعی از معلمان بازنشسته آموزش و پرورش استان یزد در نشستی با مسئولان صندوق بازنشستگان کشوری در این استان، اجرای کامل قانون همسان سازی و همترازی حقوق خود با شاغین را خواستار شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85227238/%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1