جنایات رژیم صهیونیستی نسل کشی و نقض قوانین جهانی است


خرم آباد – ایرنا – فرماندار خرم آباد گفت: جنایات رژیم غاصب صهیونیستی نسل کشی و نقض کامل قوانین جهانی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85262715/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D9%84-%DA%A9%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA