جنبش عدم تعهد؛ فرصتی برای ارتقای همکاری‌های مشترک


تهران – ایرنا – درست در زمانی که جهان هنوز از پیامدهای مصیبت‌بار جنگ جهانی دوم رها نشده بود، تعدادی از رهبران جهان سوم بـا هدف اتخـاذ موضعی غیرجانبدارانه در قبال دو قدرت مسلط آن دوران امریکا و شوروی، جنبش عدم تعهد را در سال ۱۹۵۵ میلادی در باندونگ اندونزی بنا نهادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85161527/%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4-%D8%B9%D8%AF%D9%85-%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9