جنگلبانان نمونه کردستانی تجلیل شدند


سنندج- ایرنا- مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی  و آبخیزداری کردستان گفت: در ششمین جشنواره ملی جنگلبان که به صورت وبیناری همزمان با سراسر کشور برگزار شد، “وریا محمدی” به عنوان جنگلبان نمونه کشوری و “فواد رحیمی” جنگلبان افتخاری دیواندره تجلیل شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85001742/%D8%AC%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF