حدود هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات بهسازی مسکن روستایی در خواف تخصیص یافت


گناباد- ایرنا- رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خواف گفت: هزار و ۴۵۸ میلیارد ریال تسهیلات بهسازی مسکن روستایی از ابتدای امسال به این شهرستان تخصیص یافت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85199740/%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%DB%B5%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%81