حسینی: افزایش امنیت کشتی‌های تجاری از فواید حضور ایران در آبهای بین‌المللی است


تهران- ایرنا- معاون امور مجلس رئیس جمهور گفت: از فواید حضور نیروهای مسلح کشورمان در آبهای بین المللی افزایش ضریب امنیت کشتی‌های تجاری و مقابله با دزدان دریایی است که بخش عمده تجارت ایران شامل صادرات و واردات از طریق دریا صورت می‌گیرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85117917/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C