حضرت زهرا(س) برترین الگوی اخلاقی و تربیتی بانوان و دختران است


اردبیل-ایرنا- رئیس اداره تبلیغات اسلامی خلخال گفت: حضرت زهرا برترین الگوی اخلاقی و رفتاری برای بانوان و دختران است و بانوان با الگوگیری از زندگانی آن حضرت در تربیت درست فرزندان و داشتن خانواده‌ای با بنیان اعتقادی مستحکم موفق خواهند شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84981119/%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA