حضور اهالی فرهنگ ایران در روسیه نشانگر آمادگی برای توسعه مناسبات است


مسکو- ایرنا- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور  افزون بر ۵۰ نفر از اهالی فرهنگ و هنر به نمایندگی از جامعه بزرگ کشورمان در رویداد هفته فرهنگی ایران در روسیه گفت:‌ این حضور به معنای اعلام آمادگی همه جانبه برای گسترش ارتباطات فرهنگی و هنری دوجانبه است. 


منبع: https://www.irna.ir/news/85160044/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA