حضور مدیر عامل شرکت آبفای خوزستان جهت پاسخگویی مرگ یک کودک در دستگاه قضایی


اهواز- ایرنا- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خوزستان برای پاسخگویی در خصوص حادثه سقوط کودک اهوازی به داخل یکی از حوضچه‌های پروژه فاضلاب اهواز که باعث مرگ او گردید؛ در دستگاه قضایی استان حاضر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071144/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%DB%8C%DA%A9-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D8%AF%D8%B1