حضور ۴۷۵ عرضه کننده کالا و خدمات در نمایشگاه مشهد


مشهد-ایرنا-بیست و دومین نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) عصر یکشنبه با حضور ۴۷۵ شرکت در نمایشگاه بین‌المللی مشهد آغاز به کار کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85055259/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%B4%DB%B7%DB%B5-%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%87-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D9%88-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF