حمایت وزارت جهاد کشاورزی از دستاوردهای فناورانه سازمان انرژی اتمی


تهران – ایرنا – سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در آیین رونمایی از دستاوردهای جدید صنعت هسته‌ای در حوزه کشاورزی و پزشکی اظهار کرد: محصولات و سامانه‌های تولید شده در سازمان انرژی اتمی تاثیر فراوانی در کیفیت محصولات صادراتی و نیز از بین بردن آفات‌ دارند و وزارت جهاد کشاورزی از چنین فناوری‌هایی استقبال کرده و به طور حتم از آنها حمایت می‌کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85133794/%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C