حمله تروریستی به پایگاه نظامی روسیه در مرکز مالی


تهران- ایرنا- دو مقام ارشد محلی و یک منبع دیپلماتیک به خبرگزاری فرانس پرس گفته اند که یک گروه تروریستی روز شنبه به پایگاه نظامی روسیه در منطقه ای در مرکز مالی حمله کرده اند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85089981/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C