حمله مقاومت فلسطین به مواضع نظامیان صهیونیست در کرانه باختری


تهران- ایرنا- منابع خبری سه شنبه شب گزارش دادند، نیروهای مقاومت فلسطین در کرانه باختری مواضع نظامیان صهیونیست‌ها را در کرانه باختری هدف قرار دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84995157/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B6%D8%B9-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C