حمله هوایی رژیم صهیونیستی به غزه

خبرگزاری شهاب گزارش داد که در این حمله هوایی، دو نفر از فلسطینیان در شمال بیت لاهیا زخمی شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که به هدفی در نواز غزه حمله شده است.

به گزارش ایرنا، عصر امروز جمعه، غزه هدف حمله هوایی ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

این خبر تکمیل می شود…


منبع: https://www.irna.ir/news/84845314/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%BA%D8%B2%D9%87