حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های ساختمانی سیستان و بلوچستان ۴۶ درصد کاهش یافت

حامد آرامش روز یکشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: کارگاه‌های ساختمانی در زمره پرمخاطره ترین کارگاه ها به شمار می رود و بیشترین حوادث ناشی از کار در این فضاها رخ می‌دهد.
وی تاکید کرد: بر این اساس از ابتدای سالجاری با افزایش بازرسی و نظارت ها بصورت سرزده و دوره‌ای با همکاری سایر دستگاه‌های و نهادهای دست‌اندرکار در قالب گشت مشترک تمامی کارگاه های ساختمانی به لحاظ اجرای قوانین و مقررات و ایمنی و بهداشت کار پایش می‌شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: در پنج ماهه نخست سالجاری ۴۶۶ مورد بازرسی از کارگاه‌های ساختمانی انجام شده که در مقایسه با سال قبل، افزایش ۹۷ درصدی را نشان می‌دهد.
وی افزود: همچنین تعداد حوادث رخ داده در این کارگاه ها در این مدت، هفت مورد بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، خوشبختانه ۴۶ درصد کاهش حوادث را شاهد هستیم.
آرامش بیان کرد: بازرسان کار سیستان و بلوچستان و نمایندگان دستگاه های وظیفه مند در این خصوص در قالب کارگروه ساختمان‌های ناایمن، همواره با نظارت مستمر بر اجرای قوانین حفاظتی و ایمنی کارگاه‌های سطح استان در راستای صیانت از نیروی کار، سعی بر این دارند تا حوادث ناشی از کار پایان یابد.
وی تصریح کرد: آموزش کارگران و کارفرمایان، بکارگیری مسولان ایمنی در کارگاه برای نظارت بر رعایت مسائل ایمنی، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در کارگاه و عدم واگذاری کار به پیمانکاران فاقد تایید صلاحیت ایمنی، از جمله مسائلی است که در کاهش حوادث ناشی از کار موثر است و این اداره کل آنها را دنبال می کند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سیستان و بلوچستان گفت: تمامی کارگاه های ساختمانی فعال در سطح استان ملزم به رعایت نکات ایمنی و حفاظتی هستند و در صورت عدم رعایت، مطابق قوانین و مقررات با مالک و پیمانکار برخورد می شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84890264/%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%B4%DB%B6