خسارات ناشی از اعتراض‌های فرانسه یک میلیارد دلار برآورد می‌شود


تهران- ایرنا- جفری رو د بزیو رئیس جنبش کارآفرینان فرانسه» (Medef) گفت که براساس براورد اولیه اعتراض‌های جاری بیش از یک میلیارد یورو (۱.۰۹ میلیارد دلار) به بخش‌های مختلف این کشور، غیر از صنعت گردشگری، خسارت وارد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85159152/%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF