خلجی: دولت در زمینه شفافیت همواره پیش‌رو بوده است


تهران- ایرنا- رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت با رد برخی شایعات مبنی بر اینکه رئیس جمهور با شفافیت مخالف است تأکید کرد که آیت الله رئیسی در این رابطه هیچ درخواستی نداشته است و دولت در زمینه شفافیت، همواره پیش‌رو بوده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85247274/%D8%AE%D9%84%D8%AC%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%87%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA