خیران آبرسان، فرشتگان حیات بخش


تبریز-ایرنا- معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاصلاب با تمجید از فعالیت های بی نظیر خیران آبرسان در دورترین نقاط کشور، از آنها به عنوان بخشندگان تداوم زندگی به روستائیان محروم از نعمت آب نام برد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85048604/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AE%D8%B4