خیرین چهارمحال و بختیاری در احداث ۲۴ کیلومتر راه روستایی مشارکت کردند 


شهرکرد- ایرنا- رییس اداره ساخت و توسعه راه‌های فرعی و روستایی چهارمحال و بختیاری گفت: ۲۴ کیلومتر محور روستایی شامل محور روستایی بن به باباپیراحمد در شهرستان بن به طول ۱۱ کیلومتر، محور هوره به قلعه موسی‌خان در طول ۹ کیلومتر و ۴ کیلومتر از محور سامان به چم‌عالی توسط خیران زیرسازی شده‌ است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85186232/%D8%AE%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%88-%D8%A8%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%DB%B2%DB%B4-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%AA