دائرةالمعارف نماز را در پیام‌های رهبر انقلاب ببینیم


تهران- ایرنا- قائم مقام ستاد اقامه نماز معتقد است پیام‌های سالانه رهبر معظم انقلاب به اجلاس سراسری نماز یک دائرة المعارف نماز است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84962127/%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81-%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A8%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C%D9%85