داروساز سابق آمریکایی سریال درام تلویزیونی می‌سازد


تهران- ایرنا- سامانتا ترنر از اسپرینگفیلد در ایالت ایلینو آمریکا به دلیل ابتلا به بیماری سیاتیک پس از ۲۴ سال کار کردن در یک داروخانه، به نوشتن کتاب روی آورد و او اکنون قصد دارد یک سریال درام تلویزیونی بسازد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85171461/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D8%AF