داسیلوا: با قدرت از حق مردم فلسطین دفاع خواهیم کرد


تهران- ایرنا- لوئیس ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد که کشورش با قدرت همراه و حامی فلسطینیان خواهد بود و برای پس گرفتن آزادی و استقلال فلسطین به عنوان یک کشور مستقل و با حاکمیت در مرزهای ۱۹۶۷ تلاش خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84987348/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%84%D9%88%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%82-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF