دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی دستگاه شنا سوئدی و پشت بازو مکانیکی اختراع کرد

به گزارش ایرنا به نقل از فدراسیون ورزش‌های همگانی دستگاه شنا سوئدی و پشت بازو مکانیکی برای استفاده در فضاهای عمومی و باشگاه‌های ورزشی با حمایت فدراسیون ورزش‌های همگانی اختراع و در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسید.

این دستگاه با استفاده وزنه‌های سیمکش به شکلی طراحی شده که برای انجام حرکت شنا سوئدی و پشت بازو نیازی به وزنه‌های سنگین آزاد نیست و این دستگاه پیشرفت چشمگیری برای جلوگیری از آسیب دیدگی‌های ستون فقرات و عضلات شکمی ایفا می‌کند.

این دستگاه با همکاری و پشتیبانی فدراسیون ورزش‌های همگانی به شماره ثبت ۶۱۷۲۲۱ و طبقه بین‌المللی A۶۳B ۲۱/۰۰ در اداره ثبت اختراعات سازمان ثبت و اسناد املاک کشور به ثبت رسید  و همچنین تاییدیه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران که زیر نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری فعالیت می‌کند را نیز اخذ کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84935912/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9%DB%8C