داوران بخش رادیویی جشنواره ملی میراث‌فرهنگی معرفی شدند/ ارسال ۲۶۶ اثر


تهران- ایرنا- قائم مقام وزیر و معاون میراث‌فرهنگی کشور در احکام جداگانه، داوران بخش رادیویی نخستین جشنواره ملی میراث‌فرهنگی را معرفی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84960665/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84