داورزنی: نامه‌ای مبنی بر بازنشستگی‌ام دریافت نکردم/ پولادگر هم بی‌اطلاع بود


تهران- ایرنا- رئیس فدراسیون والیبال به خبر بازنشستگی‌ خود واکنش نشان داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84969531/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A8%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D9%BE%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85