دبیرکل سازمان ملل خواستار توقف فوری درگیری‌ها در سودان شد


تهران-ایرنا- آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، پس از دیدار با اواریسته ندایشیمی رئیس جمهور بوروندی، در بوژومبورا، مرکز اقتصادی بروندی، خواستار پایان فوری درگیری‌ها در سودان شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85103524/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%81%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF