دبیرکل سازمان ملل خواستار جهان عاری از سلاح هسته ای شد

گوترش همچنین از اینکه کنفرانس بررسی ماه گذشته معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای نتوانست به اجماع برسد ابراز ناامیدی کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84898499/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%AF

گوترش گفت: این ایده که هر کشوری می تواند بجنگد و در یک جنگ هسته ای پیروز شود، نادرست است. هر گونه استفاده از سلاح هسته ای پایان جهان را تحریک می کند.

وی در ادامه افزود: اجازه بدهید واضح بگویم – دوران باج‌گیری هسته‌ای باید پایان یابد.

به گفته دبیر کل سازمان ملل، بدون از بین بردن تسلیحات هسته ای هیچ صلحی وجود نخواهد داشت.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، گوترش در نشست ویژه مجمع عمومی درباره خلع سلاح هسته‌ای گفت: دهه‌ها پس از فروپاشی دیوار برلین، ما یک بار دیگر می‌توانیم صدای سلاح های هسته‌ای را بشنویم.