دبیر ستاد حقوق بشر در نیویورک؛ تشریح دیدگاههای اصولی ایران در دستور کار

معاون امور بین الملل قوه قضاییه را در این سفر، زهره اللهیان نماینده مردم تهران و رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی  مجلس شورای اسلامی همراهی می کند. 

 

دبیر ستاد حقوق بشر  در مدت حضور خود در نیویورک با اعضای جنبش عدم تعهد، گروه دوستان منشور سازمان ملل و سفرا و نمایندگان دائم کشورهای مختلف دیدار و گفتگو خواهد کرد.

 


منبع: https://www.irna.ir/news/84939107/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%AD-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1

به گزارش ایرنا، کاظم غریب آبادی، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، برای شرکت در نشست های کمیته سوم مجمع عمومی و رایزنی های دو و چندجانبه به نیویورک سفر کرده است .