درخواست وزیر نیرو از مردم برای صرفه جویی در مصرف برق


تهران- ایرنا- وزیر نیرو با اشاره به افزایش دمای هوای کشور در هفته جاری و ثبت رکورد تاریخی نیاز مصرف برق با بیش از ۷۱ هزار مگاوات، از مردم درخواست کرد تا برای تأمین نیاز برق کشور در مصرف صرفه‌جویی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85164020/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D8%A8%D8%B1%D9%82