درخواست یک مسئول سازمان ملل برای اعزام هیاتی به لبنان درباره انفجار بندر بیروت


تهران-ایرنا- کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سخنانی خواستار اعزام یک “هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی” برای بررسی موارد نقض حقوق بشر مرتبط با انفجار مرگبار بندر بیروت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225924/%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87