درس‌های یک ناکامی


تهران- ایرنا- چرای دام یکی از عوامل اصلی جنگل‌زدایی در ایران است. به همین دلیل در دهه‌های اخیر چند طرح برای خروج دام از عرصه‌های جنگلی اجرا شد اما به گفته عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، فقط 28 درصد از دام‌ها از این عرصه‌ها خارج شدند. در این گزارش علت این عدم موفقیت را از رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور پرسیدیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85231294/%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D9%85%DB%8C