درگیری شدید بین نظامیان صهیونیست و فلسطینیان در نابلس


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد چهارشنبه از یورش نظامیان صهیونیست به نابلس واقع در شمال کرانه باختری و مقابله نیروهای مقاومت فلسطین با آنها خبر دادند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85002020/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3