درگیری شدید بین نیروهای مقاومت فلسطین و نظامیان صهیونیست در جنین


تهران- ایرنا- منابع خبری بامداد دوشنبه گزارش دادند، در پی یورش نظامیان صهیونیست به غرب جنین درگیری مسلحانه شدیدی بین صهیونیست‌ها و نیروهای مقاومت فلسطین که به مقابله با آنها پرداختند، روی داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986250/%D8%AF%D8%B1%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%86%DB%8C%D9%86