دستور رییس جمهور روسیه برای مسدود کردن دارایی خارجی‌های در لیست سیاه


تهران-ایرنا- ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه روز جمعه قانونی را امضا کرد که بر اساس آن، دارایی‌های خارجی‌هایی که در فهرست سیاه این کشور قرار گرفته‌اند، مسدود می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85189095/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA