دستگیری سه متهم در پرونده کشف جسد سوخته منطقه خزانه


تهران – ایرنا – رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از دستگیری سه متهم در رابطه با کشف جسد سوخته شده یک زن در محله خزانه، خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152203/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%A9%D8%B4%D9%81-%D8%AC%D8%B3%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%87