دمای هوا در ورزقان به ۱۰ درجه زیر صفر رسید


تبریز- ایرنا – رییس گروه پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان‌شرقی گفت: در ۲۴ ساعت گذشته ورزقان با دمای منفی ۱۰ درجه سانتی گراد به عنوان سردترین شهر استان ثبت شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84965285/%D8%AF%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%B5%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF