دولت خود را ملزم می‌داند برای مهار تورم و در جهت تحقق شعار سال گام بردارد


تهران- ایرنا-رئیس جمهور در نخستین جلسه هیئت دولت در سال ۱۴۰۲ گفت: دولتمردان تلاش خواهند کرد، با تقویت نقاط قوت و شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف وضع موجود را اصلاح و مطالبه تحول رهبری را محقق کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85066878/%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%84%D8%B2%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%85-%D9%88-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%82-%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84