«دو انتخابات اخیر» آسیب شناسی می‌شود/ آغاز پرداخت یارانه احزاب از هفته آینده


تهران – ایرنا – خانه احزاب ایران قصد دارد نشستی با عنوان «آسیب شناسی دو انتخابات اخیر» را در ششم بهمن ماه برگزار کند و از این رو از گروه‌های سه گانه احزاب خواسته است که سخنرانان خود را برای این نشست معرفی کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84994096/%D8%AF%D9%88-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%AD%D8%B2%D8%A7%D8%A8