دیدار گروسی با وزیر امور خارجه


«رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به تهران سفر کرده است پیش از ظهر شنبه (۱۳ اسفند ۱۴۰۱) با «حسین امیر عبداللهیان» وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفت و گو کرد.


منبع: https://www.irna.ir/photo/85047086/%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87