رئیس‌جمهور عازم نیویورک شد


تهران-ایرنا- رئیس‌جمهور برای حضور در هفتاد و هشتمین مجمع عمومی سازمان ملل دقایقی پیش در صدر هیات سیاسی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85230836/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%B9%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B4%D8%AF