رئیس جمهوری برزیل: پوتین و زلنسکی برای گفت‌وگوی صلح آماده نیستند


تهران- ایرنا- لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا رئیس جمهوری برزیل گفت که کشورش برای برقراری صلح در اوکراین تلاش می‌کند و اما سران این کشور و روسیه برای گفت‌وگوهای صلح آماده نیستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85188016/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%B3%DA%A9%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%81%D8%AA-%D9%88%DA%AF%D9%88%DB%8C-%D8%B5%D9%84%D8%AD-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF