رئیس دیوان محاسبات : کارکنان دیوان از عضویت در انجمن غیردولتی حسابداری عمومی خارج شوند

به گزارش ایرنا از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، این ابلاغیه و دستور در پی ‌انتشار خبری پیرامون عضویت برخی از مدیران دیوان محاسبات در یک انجمن غیردولتی موسوم به موسسه غیرتجاری انجمن غیردولتی حسابداری بخش عمومی و اجتماعی صادر شد.
بذرپاش علیرغم ماهیت غیردولتی‌ موسسه مذکور که در قالب یک سازمان مردم‌نهاد (سمن) ثبت شده است، در راستای جلوگیری از بروز هرگونه شائبه تعارض منافع به کلیه افراد شاغل در دیوان محاسبات، دستور قطع فوری همکاری و خروج آنی از عضویت موسسه مذکور را صادر کرده است.
وی سایر کارکنان را نیز از عضویت و همکاری‌های مشابه آتی با هرگونه موسسه یا مجموعه که فعالیت‌های مشابه یا مرتبط با وظایف دیوان محاسبات را دارند، منع کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84882152/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C