رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه شهادت مولوی عبدالواحد ریگی را تسلیت گفت


تهران- ایرنا- رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در پیامی به مناسبت شهادت مولوی عبدالواحد ریگی امام جمعه اهل سنت خاش گفت: بداندیشان و بدخواهان مردم ایران و خطه دلاور خیز سیستان و بلوچستان از این حرکت بزدلانه جز افزایش نفرت مردم ما از دشمنان وحدت ملی ایرانیان، نخواهند دید.


منبع: https://www.irna.ir/news/84967231/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA-%D9%85%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7