رئیس قرارگاه اربعین فراجا: پلیس با تمام توان در خدمت زائران است


قصرشیرین- ایرنا- رئیس قرارگاه اربعین فراجا گفت :پلیس همه توان و امکانات خود را در خدمت زائران اربعین قرار داده و آمادگی همه جانبه برای ارائه خدمات به زائران و تامین امنیت آنها را داریم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85185834/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%A7-%D9%BE%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%AA-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA