رئیس واگنر : پرچم روسیه در باخموت اوکراین برافراشته شد


تهران- ایرنا- یوگنی پریگوژین رئیس شرکت نظامی «واگنر» از کنترل بر باخموت در اوکراین خبر داد و گفت که پرچم روسیه بر فراز ساختمان اداری این شهر برافراشته شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85071985/%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D9%86%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%DA%86%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D9%85%D9%88%D8%AA-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF