«رامسر» مقصد سیزدهمین سفر شهرستانی استاندار مازندران


ساری- ایرنا- سیدمحمود حسینی‌پور استاندار مازندران، فردا یکشنبه در سیزدهمین سفر شهرستانی خود در راس هیاتی شامل معاونان استانداری، مدیران ستادی و استانی به شهرستان رامسر سفر خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85163871/%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86