«رامین حسین‌پور» بهترین خواننده فستیوال لس‌آنجلس شد


تهران- ایرنا- «رامین حسین‌پور» با ویدئوآرت «صورتگر» توانست جایزه بهترین خواننده مرد سال ۲۰۲۲ فستیوال بین‌المللی کالیفرنیا لس‌آنجلس را به دست آورد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84997321/%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%B3-%D8%A2%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%B4%D8%AF